Projekt dlouhodobě finančně podporuje Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.Realizátorem a garantem projektu je
Pampaedie
škola zájmového vzdělávání, o. s.


IČ: 22884742
info@pampaedie.cz
Tel. 776 102 893

PŘIHLÁŠKA PAMPAEDIE PARTNEŘI DOKUMENTY KONTAKTY FOTOGALERIE HOME

Pampaedie - škola zájmového vzdělávání je projekt, jehož cílem je zkvalitnění, zastřešení a rozšíření nabídky zájmového vzdělávání v Olomouci a okolí. Ideovým východiskem je snaha zvýšit pocit kvality života v Olomouci. V rámci projektu byl realizován i výzkum, který zřetelně ukázal priority této specifické oblasti vzdělávání – např. zájem veřejnosti o poznání či nutnost zpřehlednění nabídky podobných aktivit. Za jeden z významných poznatků výzkumu považujeme chápání souvislosti nabídky zájmového vzdělávání se zvýšením subjektivního pocitu kvality života.

Aktivity projektu, které byly doposud realizovány v Univerzitou Palackého v Olomouci, od roku 2012 přešly do činnosti z. ú. Pampaedie. Naší snahou je nabídnout Vám možnost trávit smysluplně svůj volný čas.  

 

25.08.2009 Přihlášení do kurzů - důležité informace
Důležité informace k přihlašování do kurzů, úhradě kurzovného a k potvrzování účasti v kurzu!!! 
25.08.2009 Změna adresy
Pampaedie bude v průbehu září 2009 přestěhována na adresu Třída Svobody 26, Olomouc. 
20.04.2009 Přidána fotogalerie z kurzu Vaření pro radost
 
09.04.2009 Přidána fotogalerie z kurzu Kresba
 
06.04.2009 Přidána fotogalerie z kurzu Točení na hrnčířském kruhu