Projekt dlouhodobě finančně podporuje Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.Realizátorem a garantem projektu je
Pampaedie
škola zájmového vzdělávání, o. s.


IČ: 22884742
info@pampaedie.cz
Tel. 776 102 893

PŘIHLÁŠKA PAMPAEDIE PARTNEŘI DOKUMENTY KONTAKTY FOTOGALERIE HOME

Pampaedie - škola zájmového vzdělávání je projekt, jehož cílem je zkvalitnění, zastřešení a rozšíření nabídky zájmového vzdělávání v Olomouci a okolí. Ideovým východiskem je snaha zvýšit pocit kvality života v Olomouci. V rámci projektu byl realizován i výzkum, který zřetelně ukázal priority této specifické oblasti vzdělávání – např. zájem veřejnosti o poznání či nutnost zpřehlednění nabídky podobných aktivit. Za jeden z významných poznatků výzkumu považujeme chápání souvislosti nabídky zájmového vzdělávání se zvýšením subjektivního pocitu kvality života.

Aktivity projektu, které byly doposud realizovány v Univerzitou Palackého v Olomouci, od roku 2012 přešly do činnosti z. ú. Pampaedie. Naší snahou je nabídnout Vám možnost trávit smysluplně svůj volný čas.  

 

20.04.2011 INFORMACE O KONÁNÍ KURZŮ V ROCE 2011
Důležité informace týkající se realizace kurzů v roce 2011 
21.01.2011 Pro zájemce o kurz Tajči
Centrum vitality připravilo kurz Tajči (24 forem, II. část sestavy) 
30.12.2010 PF 2011
Přejeme Vám, aby celý rok 2011 byl plný zdraví, štěstí, radosti a všeho, co je pro Vás důležité. Vaše Pampaedie  
16.09.2010 Upřesnění ke kurzu Jak se dělají noviny
Již jsme upřesnili podobu a místo konání kurzu Jak se dělají noviny. 
01.09.2010 Přihlášení do kurzů - důležité informace
Důležité informace k přihlašování do kurzů, úhradě kurzovného a k potvrzování účasti v kurzu!!!