Projekt dlouhodobě finančně podporuje Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.Realizátorem a garantem projektu je
Pampaedie
škola zájmového vzdělávání, o. s.


IČ: 22884742
info@pampaedie.cz
Tel. 776 102 893

PŘIHLÁŠKA PAMPAEDIE PARTNEŘI DOKUMENTY KONTAKTY FOTOGALERIE HOME

Pampaedie - škola zájmového vzdělávání je projekt, jehož cílem je zkvalitnění, zastřešení a rozšíření nabídky zájmového vzdělávání v Olomouci a okolí. Ideovým východiskem je snaha zvýšit pocit kvality života v Olomouci. V rámci projektu byl realizován i výzkum, který zřetelně ukázal priority této specifické oblasti vzdělávání – např. zájem veřejnosti o poznání či nutnost zpřehlednění nabídky podobných aktivit. Za jeden z významných poznatků výzkumu považujeme chápání souvislosti nabídky zájmového vzdělávání se zvýšením subjektivního pocitu kvality života.

Aktivity projektu, které byly doposud realizovány v Univerzitou Palackého v Olomouci, od roku 2012 přešly do činnosti z. ú. Pampaedie. Naší snahou je nabídnout Vám možnost trávit smysluplně svůj volný čas.  

 

04.08.2012 Fotogalerie z kurzu Botanická zahrada UP v Olomouci jarním pohledem
Podívejte se na fotografie z kurzu Botanická zahrada UP v Olomouci jarním pohledem. Kurz proběhl v květnu 2012, pod vedením vedoucího Botanické zahrady UP, pana Mgr. Davida Cigánka.  
04.04.2012 Typologie osobnosti (MBTI) - informace ke kurzu
 
04.04.2012 Informace ke kurzům, které jste v nabídce nenašli
Bližší informace ke kurzům, o které máte zájem, ale pro toto období jsme je do nabídky nezařadili. 
07.02.2012 Pampaedie - škola zájmového vzdělávání, o. s.
Aktivity projektu Pampaedie od roku 2012 probíhají v rámci činnosti sdružení Pampaedie - škola zájmového vzdělávání, o. s. 
06.02.2012 Informace o kurzech v roce 2012
Informace o realizaci kurzů v roce 2012