Projekt dlouhodobě finančně podporuje Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.Realizátorem a garantem projektu je
Pampaedie
škola zájmového vzdělávání, o. s.


IČ: 22884742
info@pampaedie.cz
Tel. 776 102 893

PŘIHLÁŠKA PAMPAEDIE PARTNEŘI DOKUMENTY KONTAKTY FOTOGALERIE HOME

Pampaedie - škola zájmového vzdělávání je projekt, jehož cílem je zkvalitnění, zastřešení a rozšíření nabídky zájmového vzdělávání v Olomouci a okolí. Ideovým východiskem je snaha zvýšit pocit kvality života v Olomouci. V rámci projektu byl realizován i výzkum, který zřetelně ukázal priority této specifické oblasti vzdělávání – např. zájem veřejnosti o poznání či nutnost zpřehlednění nabídky podobných aktivit. Za jeden z významných poznatků výzkumu považujeme chápání souvislosti nabídky zájmového vzdělávání se zvýšením subjektivního pocitu kvality života.

Aktivity projektu, které byly doposud realizovány v Univerzitou Palackého v Olomouci, od roku 2012 přešly do činnosti z. ú. Pampaedie. Naší snahou je nabídnout Vám možnost trávit smysluplně svůj volný čas.  

 

23.01.2016 Příprava kurzů na jaro 2016
Připravujeme jarní etapu kurzů 
03.07.2015 Senioři bez hranic - nová akce pro léto 2015
 
22.06.2015 Obsazenost kurzů v rámci akce Senioři bez hranic
 
16.06.2015 Senioři bez hranic - kurzy po celé léto
Neziskové organizace z Olomoucka nabízejí nejrůznější aktivity pro seniory 55+. Přijďte s námi trávit léto aktivně!  
14.06.2015 Senioři bez hranic - Zahajovací den 2015
Senioři bez hranic je prázdninová akce neziskových organizací, při které nabízí své aktivity seniorům 55+ zdarma.