Projekt dlouhodobě finančně podporuje Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.Realizátorem a garantem projektu je
Pampaedie
škola zájmového vzdělávání, o. s.


IČ: 22884742
info@pampaedie.cz
Tel. 776 102 893

PŘIHLÁŠKA PAMPAEDIE PARTNEŘI DOKUMENTY KONTAKTY FOTOGALERIE HOME

Pampaedie - škola zájmového vzdělávání je projekt, jehož cílem je zkvalitnění, zastřešení a rozšíření nabídky zájmového vzdělávání v Olomouci a okolí. Ideovým východiskem je snaha zvýšit pocit kvality života v Olomouci. V rámci projektu byl realizován i výzkum, který zřetelně ukázal priority této specifické oblasti vzdělávání – např. zájem veřejnosti o poznání či nutnost zpřehlednění nabídky podobných aktivit. Za jeden z významných poznatků výzkumu považujeme chápání souvislosti nabídky zájmového vzdělávání se zvýšením subjektivního pocitu kvality života.

Aktivity projektu, které byly doposud realizovány v Univerzitou Palackého v Olomouci, od roku 2012 přešly do činnosti z. ú. Pampaedie. Naší snahou je nabídnout Vám možnost trávit smysluplně svůj volný čas.  

 

10.09.2008 Obsazenost kurzů:
Kliknutím na -více- u této aktuality se Vám otevře informace o tom, které kurzy jsou již obsazené a ve kterých jsou ještě nějaká volná místa. 
20.08.2008 Nabídka kurzů na podzim - zima 2008/09
 
20.08.2008 Přihlášení do kurzů - důležité informace
Důležité informace k přihlašování se do kurzů!!! 
15.06.2008 Připravujeme pro Vás nabídku kurzů na podzim 2008
V současné chvíli pro Vás připravujeme nabídku kurzů, které se budou konat na podzim 2008. Nabídka bude zveřejněna na našich stránkách na přelomu srpna a září 2008. Děkujeme Vám za účast v našich kurzech a těšíme se na Vás v podzimní Pampaedii. Vaše Pampaedie (Vítek Dočekal, Jitka Hanáčková, Dana Beránková, Lenka Prášilová, Martin Řehák, Hanka Bartoňková)  
14.06.2008 Přidána fotogalerie z kurzu Olomoucké varhany