Projekt dlouhodobě finančně podporuje Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.Realizátorem a garantem projektu je
Pampaedie
škola zájmového vzdělávání, o. s.


IČ: 22884742
info@pampaedie.cz
Tel. 776 102 893

PŘIHLÁŠKA PAMPAEDIE PARTNEŘI DOKUMENTY KONTAKTY FOTOGALERIE HOME

Pilíře naplněného partnerského vztahu

OD: 23.11.2016 DO: 07.12.2016

Mužský a ženský princip, sexuální polarita, stupně partnerství, růst ve vztahu. To je ukázka pojmů, se kterými se na kurzu obeznámíme. Kurz bude bohatý na informace, zároveň bude poskytovat dostatek prostoru pro sdílení, sebepoznání, sebereflexi a hledání vlastních cest, jak budovat naplněný partnerský vztah nebo mu vyjít vstříc.

 

Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová

Termín: Středa 23. 11. – 7. 12. (3 setkání)

Čas: 16.45 – 19.15

Místo konání: prostory KSA FF UP, Třída Svobody 26

Počet účastníků: 12

Cena: 540,-- Kč