Projekt dlouhodobě finančně podporuje Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.Realizátorem a garantem projektu je
Pampaedie
škola zájmového vzdělávání, o. s.


IČ: 22884742
info@pampaedie.cz
Tel. 776 102 893

PŘIHLÁŠKA PAMPAEDIE PARTNEŘI DOKUMENTY KONTAKTY FOTOGALERIE HOME

Kapitoly z dějin výtvarného umění

OD: 01.11.2016 DO: 08.11.2016

První přednáška z cyklu dějin výtvarného umění je věnována osobnosti renesančního umělce Raffaela Santiho z Urbina, malíře velkého srdce a mimořádného talentu, který přes svůj krátký život vytvořil pozoruhodné dílo, jež musíme vnímat srdcem. Na jeho odkaz navázala v 19. století skupina anglických malířů známá pod názvem Pre-Raphaelite Brotherhood, tedy Preraffaelisté. Ti vnášeli do svých obrazů nejen krásu, ale i fantazii a také morální opravdovost. Pro jejich díla zcela určitě platí Rafaelovo rčení, že “krása je to, nač se díváme s láskou“.

Druhá část přednášky nám představí nejen tzv. „otce moderního malířství“ např. E. Maneta, P. Cezana, ale také profily jednotlivých malířských osobností moderního umění. Tedy těch, kteří se nebáli oprostit se od vlivu akademismu, postupně vytvářeli jednotlivé umělecké směry 19. – 20. století a hájili je s nasazením vlastního osudu a duše.

 

Lektor: Mgr. Margita Šutovská

Termín: Úterý 1. a 8. 11. (2 setkání)

Čas: 17.00 – 19.00

Místo konání: prostory KSA FF UP, Třída Svobody 26

Počet účastníků: 20

Cena: 200,-- Kč