Projekt dlouhodobě finančně podporuje Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.Realizátorem a garantem projektu je
Pampaedie
škola zájmového vzdělávání, o. s.


IČ: 22884742
info@pampaedie.cz
Tel. 776 102 893

PŘIHLÁŠKA PAMPAEDIE PARTNEŘI DOKUMENTY KONTAKTY FOTOGALERIE HOME

Asertivita jako životní postoj

OD: 24.10.2016 DO: 07.11.2016

Motto: „Největší zlo, jímž trpí svět, není síla zlých, ale slabost dobrých.“ R. Rolland

Asertivita je způsob chování, který vám umožňuje přesvědčivým způsobem sdělit, co cítíte, potřebujete nebo chcete, je to také obrana proti agresivitě, manipulaci nebo nátlaku. Asertivita napomáhá rozvíjet zdravé sebevědomí, prohlubuje mezilidské vztahy, jejich otevřenost, jasnost a přímost, a hlavně umožňuje být sám sebou.

Seznámíme se se základními asertivními právy, povinnostmi a technikami, otevřeme téma kritika, jak ji přijímat i jak kritizovat. A také jak přijímat pochvalu a chválit.

Kurzy jsou vedeny odlehčenou prožitkovou formou, účastníci se aktivně připojují vlastními postřehy a zkušenostmi. Teoretické znalosti uvedeme do kontextu běžného života.

 

1. lekce

  • Co je a co není asertivita

  • Obrana proti manipulaci

  • Dovednosti, související s asertivitou - komunikace, neverbální komunikace

2. lekce

  • Asertivní práva a povinnosti

3. lekce

  • Asertivní techniky

  • Kritika, jak kritizovat i jak ji přijímat

  • Pochvala, přijetí pochvaly a komplimentu

 

Lektor: Bc. Milada Šnajdrová

Termín: Pondělí 24. 10. – 7. 11. (3 setkání)

Čas: 17.00 – 19.00

Místo konání: prostory KSA FF UP, Třída Svobody 26

Počet účastníků: 12

Cena: 450,-- Kč