Projekt dlouhodobě finančně podporuje Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.Realizátorem a garantem projektu je
Pampaedie
škola zájmového vzdělávání, o. s.


IČ: 22884742
info@pampaedie.cz
Tel. 776 102 893

PŘIHLÁŠKA PAMPAEDIE PARTNEŘI DOKUMENTY KONTAKTY FOTOGALERIE HOME

Krajina Hané a její paměť

OD: 25.09.2016 DO: 15.10.2016

V rámci podzimních výletů se podíváme na Přerovsko do regionu Pobečví a do podhůří Nízkého Jeseníku. Vlastivědné výlety mají formu naučné stezky se zastávkami s výkladem u významných památek, historických a přírodních zajímavostí a na vyhlídkových místech. Délka trasy umožňuje klidnou chůzi, pokud bude možno, využijeme možností občerstvení na trase a v cíli. Podmínkou účasti v kurzu je dobré obutí a vybavení do deště – jde se za každého počasí. V kurzu získáte jiný pohled na krajinu kolem nás. Je dobré přijít připravený – tzn. mít otevřené oči.

Místa vycházek:

Prosenice – Radvanice – Buk – Sobíšky – Buk – Prosenice (8 km)

Cestou krásnou podzimní přírodou navštívíme zajímavé vesnice v Moravské bráně v regionu Pobečví. Seznámíme se s jejich historií, drobnými památkami a místními příběhy a zvyky. Po polních cestách mezi chmelnicemi půjdeme místy, kde se těžil vápenec a kde se vyrábělo kvalitní vápno. Ve vesnicích Radvanice a Sobíšky si řekneme o historii a místní zvláštnosti – životu půhončích. V Buku si ukážeme místo, které navštívil T. G. Masaryk. Nad Sobíškami budou místa dalekého rozhledu do kraje. Po cestě se občerstvíme v některé z místních hospůdek. Výlet je nenáročnou půldenní vycházkou s malým převýšením. Doprava do Prosenic a zpět vlakem s přestupem v Přerově.

 

Štarnov – Bělkovice – myslivna – Domašov u Šterberka – Šternberk (13 km)

Druhá vycházka nás zavede na Šternbersko, kde navštívíme Štarnov se zajímavou historií a výjimečnými památkami. Půjdeme hledat místo dávné tragédie - smírčí kámen v nedalekém remízku. Projdeme lesy Nízkého Jeseníku s možností sběru hub. Navštívíme Domašov u Šternberka a výlet zakončíme v některé stylové hospůdce ve Šternberku. Seznámíme se s dějinami a památkami kraje na bývalé česko-německé jazykové hranici. Řekneme si něco o zvycích, pověstech a legendách místního kraje. Doprava tam i zpět vlakem.

 

Lektor: Mgr. Ján Kadlec

Termín vycházek: neděle 25. 9. a sobota 15. 10. (cca 8.00 – 16.00)

Cena: 200,-- Kč (cena jedné vycházky je 100,-- Kč). V ceně kurzu není doprava na místo vycházky