Projekt dlouhodobě finančně podporuje Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.Realizátorem a garantem projektu je
Pampaedie
škola zájmového vzdělávání, o. s.


IČ: 22884742
info@pampaedie.cz
Tel. 776 102 893

PŘIHLÁŠKA PAMPAEDIE PARTNEŘI DOKUMENTY KONTAKTY FOTOGALERIE HOME

Aktuálně
31.08.2016 Přihlašování do kurzů - důležité informace

Důležité informace k přihlašování do kurzů, úhradě kurzovného a k potvrzování účasti v kurzu 


Způsob přihlášení:
Budete-li mít zájem o účast na jakémkoli kurzu, přihlašte se prostřednictvím našich webových stránek www.pampaedie.cz (buď klikněte na hlavní stránce nahoře na položku "přihláška", nebo si otevřete stránku s příslušným kurzem a přihlaste se přes tuto stránku).
 
Doporučujeme se v případě zájmu přihlásit do kurzů co nejdříve, protože v některých kurzech je z důvodu jejich charakteru omezený maximální počet účastníků. Všechny kurzy, kde zájem převyšuje kapacitu kurzů se snažíme opakovat a umožnit tak postupně všem zájemcům účast v kurzech, o které mají zájem. Kurzy, které jsme s důvodu omezené výše přidělené dotace nemohli zrealizovat, se pokusíme do naší nabídky zařadit v následujících etapách.
 
 
Pokud patříte mezi přihlášené z minulých etap, ozvěte se nám, prosím, a potvrďte nám, zda Váš zájem o účast v kurzu dle aktuálního harmonogramu a rozsahu kurzu trvá. Děkujeme.
 
 
Po obdržení Vaší přihlášky Vám sdělíme, jestli je v kurzu ještě volné místo a zda tedy s Vaší účastí počítáme. V případě, že daný kurz bude již obsazen, zapíšeme Vás do seznamu náhradníků.  O dalších podrobnostech (přesné datum a čas zahájení kurzu, místo konání kurzu atd.) budeme všechny zařazené do kurzu informovat v pozvánce na daný kurz, kterou včas obdržíte.
 

  Uzávěrka přihlášek:

Uzávěrka přihlášek proběhne v okamžiku, kdy bude naplněna kapacita jednotlivých kurzů. V případě malého počtu zájemců bude zrušen a přesunut na další období.

 


  Důležité upozornění:

Před zahájením kurzu budete vyzváni (e-mailem, poštou, nebo telefonicky), abyste nám potvrdili svoji účast v kurzu. V případě, že tak neučiníte, bude Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí. Toto opatření vyplývá z důvodu velkého množství zájemců o dané kurzy a naší snahy zaplnit všechna volná místa vážnými zájemci o daný kurz.

 

Úhrada kurzovného:
Kurzovné se platí v hotovosti před zahájením jednotlivých kurzů. V ceně kurzu jsou doplňující materiály, příp. pomůcky (dle charakteru kurzu).

Po zaplacení kurzovného se v případě neúčasti v kurzu (z jakéhokoliv důvodu) kurzovné nevrací (tato informace se týká všech kurzů). Ve většině kurzů (dle jejich charakteru) obdržíte při jednotlivých setkáních další doplňující materiály k probíraným tématům.