Projekt dlouhodobě finančně podporuje Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.Realizátorem a garantem projektu je
Pampaedie
škola zájmového vzdělávání, o. s.


IČ: 22884742
info@pampaedie.cz
Tel. 776 102 893

PŘIHLÁŠKA PAMPAEDIE PARTNEŘI DOKUMENTY KONTAKTY FOTOGALERIE HOME

Aktuálně
25.08.2009 Přihlášení do kurzů - důležité informace

Důležité informace k přihlašování do kurzů, úhradě kurzovného a k potvrzování účasti v kurzu!!! 


Způsob přihlášení:
Budete-li mít zájem o účast na jakémkoli kurzu, přihlaste se prostřednictvím našich webových stránek www.pampaedie.cz (buď klikněte na hlavní stránce nahoře na položku "přihláška", nebo si otevřete stránku s příslušným kurzem a přihlaste se přes tuto stránku). Doporučujeme se v případě zájmu přihlásit do kurzů co nejdříve, protože v některých kurzech je z důvodu jejich charakteru omezený maximální počet účastníků.

Některé kurzy, které opakujeme, jsou bohužel již nyní obsazeny zájemci z minulých etap Pampaedie (viz aktualita "obsazenost kurzů"). Pokud patříte mezi přihlášené z minulých etap, ozvěte se nám, prosím, do 14ti dnů od rozeslání letáku na e-mail info@pampaedie.cz a potvrďte nám, zda Váš zájem o účast v kurzu dle aktuálního harmonogramu a rozsahu kurzu trvá.
Po obdržení Vaší přihlášky Vám cca do týdne sdělíme, jestli je v kurzu ještě volné místo a zda tedy s Vaší účastí počítáme, či zda jsme Vás případně museli zapsat do seznamu náhradníků. O dalších podrobnostech (přesné datum a čas zahájení kurzu, místo konání kurzu atd.) budeme všechny zařazené do kurzu informovat v pozvánce na daný kurz, kterou obdržíte cca 20 dnů před zahájením kurzu.
Pokud máte zájem o účast v některém z kurzů, který je již obsazený, vyplňte standardně přihlášku. Rádi Vás zařadíme alespoň do seznamu zájemců o daný kurz a budeme Vám v něm držet místo pro případ opakování, nebo pro případ, že by se někdo z dosud přihlášených z daného kurzu odhlásil. Místo držíme v kurzu vždy po dobu jedné etapy, poté je třeba potvrdit, zda Váš zájem o účast v kurzu i dle nového harmonogramu trvá. Všechny kurzy, kde zájem účastníků převyšuje kapacitu kurzů, se snažíme opakovat a umožnit tak postupně všem zájemcům účast v kurzech, o které mají zájem.
Uzávěrka přihlášek:
Uzávěrka přihlášek proběhne v okamžiku, kdy bude naplněna kapacita jednotlivých kurzů. V případě malého počtu zájemců bude kurz event. přesunut na příští období.
 
Důležité upozornění:
Cca 14 dnů před zahájením kurzu budete vyzváni (e-mailem, či poštou, event. telefonicky), abyste nám potvrdili svoji účast v kurzu. V případě, že tak neučiníte, bude Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí. Toto opatření vyplývá z důvodu velkého množství zájemců o dané kurzy a naší snahy zaplnit všechna volná místa vážnými zájemci o daný kurz.
 
Úhrada kurzovného:
Kurzovné se platí v hotovosti před zahájením jednotlivých kurzů, s výjimkou:
  • Dárkových poukazů na konrkétní kurz a konkrétní jméno (viz informace v aktualitě "dárkové poukazy").
  • Těchto kurzů: Vaření pro radost a Vaříme s Orrerem, kde je třeba zaplatit dopředu zálohu ve výši 600,-- Kč. Podrobné informace o způsobu a podmínkách phrady zálohy zašleme všem, kteří budou zařazeni do těchto kurzů. 

Po zaplacení kurzovného se v případě neúčasti v kurzu kurzovné nevrací (tato informace se týká všech kurzů). Ve většině kurzů (dle jejich charakteru) obdržíte při jednotlivých setkáních další doplňující materiály k probíraným tématům.