Projekt dlouhodobě finančně podporuje Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.Realizátorem a garantem projektu je
Pampaedie
škola zájmového vzdělávání, o. s.


IČ: 22884742
info@pampaedie.cz
Tel. 776 102 893

PŘIHLÁŠKA PAMPAEDIE PARTNEŘI DOKUMENTY KONTAKTY FOTOGALERIE HOME

Aktuálně
24.01.2009 Přihlášení do kurzů - důležité informace

Důležité informace k přihlašování se do kurzů!!! 


Důležité informace k přihlašování se do kurzů:
 
Budete-li mít zájem o účast na jakémkoli kurzu, přihlaste se prostřednictvím našich webových stránek www.pampaedie.cz (buď klikněte na hlavní stránce nahoře na položku "přihláška", nebo si otevřete stránku s příslušným kurzem a přihlaste se přes tuto stránku. Doporučujeme se v případě zájmu přihlásit do kurzů co nejdříve, protože v některých kurzech je z důvodu jejich charakteru omezený maximální počet účastníků. Některé kurzy, které opakujeme, jsou bohužel již nyní obsazeny zájemci z minulých etap Pampaedie.
 
Uzávěrka přihlášek proběhne v okamžiku, kdy bude naplněna kapacita jednotlivých kurzů. V případě malého počtu zájemců bude kurz event. přesunut na příští období.
 
O zařazení do kurzu a dalších podrobnostech (přesné datum a čas zahájení kurzu, místo konání kurzu atd.) budeme všechny přihlášené informovat v pozvánce na daný kurz, kterou obdržíte cca 14 dnů před zahájením kurzu.
V případě přihlášení přes e-mail nebo přes naši webovou stránku, Vám obratem sdělíme, jestli je v kurzu ještě volné místo a zda tedy s Vaší účastí počítáme, či zda jsme Vás případně museli zapsat do seznamu náhradníků.
 
Cca 14 dnů před zahájením kurzu budete vyzváni (e-mailem, či poštou, event. telefonicky), abyste nám potvrdili svoji účast v kurzu. V případě, že tak neučiníte, bude Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí. Toto opatření vyplývá z důvodu velkého množství zájemců o dané kurzy a naší snahy zaplnit všechna volná místa vážnými zájemci o daný kurz.
 
Kurzovné se platí v hotovosti před zahájením jednotlivých kurzů. Výjimku tvoří pouze kurz "Vaření pro radost - příprava sushi", kde je třeba zaplatit předem zálohu - informace k tomu najdete v popisu tohoto kurzu.  Po zaplacení kurzovného se v případě neúčasti v kurzu kurzovné nevrací (tato informace se týká všech kurzů). Ve většině kurzů (dle jejich charakteru) obdržíte při jednotlivých setkáních další doplňující materiály k probíraným tématům.