Projekt dlouhodobě finančně podporuje Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.Realizátorem a garantem projektu je
Pampaedie
škola zájmového vzdělávání, o. s.


IČ: 22884742
info@pampaedie.cz
Tel. 776 102 893

PŘIHLÁŠKA PAMPAEDIE PARTNEŘI DOKUMENTY KONTAKTY FOTOGALERIE HOME

Kontakty

 Pampaedie, z. ú.


 

Web:           www.pampaedie.cz
E-mail:        info@pampaedie.cz
Tel.:             776 102 893 
                  

 
 
Korespondenční adresa:
 

Vítek Dočekal

Pampaedie, z. ú.

Katedra sociologie a andragogiky FF UP
tř. Svobody 26
771 80  Olomouc
 

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Jitka Doležalová (ředitel)
 

Garanti projektu:
Mgr. Vítek Dočekal, Ph.D.
Mgr. Jitka Doležalová
Bc. Petr Novák
Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.
Mgr. Martin Řehák
 
 
 
 
Garanty i organizátory kurzů můžete kontaktovat na emailu: info@pampaedie.cz