Projekt dlouhodobě finančně podporuje Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc.Realizátorem a garantem projektu je
Pampaedie
škola zájmového vzdělávání, o. s.


IČ: 22884742
info@pampaedie.cz
Tel. 776 102 893

PŘIHLÁŠKA PAMPAEDIE PARTNEŘI DOKUMENTY KONTAKTY FOTOGALERIE HOME

Pampaedie - škola zájmového vzdělávání je projekt, jehož cílem je zkvalitnění, zastřešení a rozšíření nabídky zájmového vzdělávání v Olomouci a okolí. Ideovým východiskem je snaha zvýšit pocit kvality života v Olomouci. V rámci projektu byl realizován i výzkum, který zřetelně ukázal priority této specifické oblasti vzdělávání – např. zájem veřejnosti o poznání či nutnost zpřehlednění nabídky podobných aktivit. Za jeden z významných poznatků výzkumu považujeme chápání souvislosti nabídky zájmového vzdělávání se zvýšením subjektivního pocitu kvality života.

Aktivity projektu, které byly doposud realizovány v Univerzitou Palackého v Olomouci, od roku 2012 přešly do činnosti z. ú. Pampaedie. Naší snahou je nabídnout Vám možnost trávit smysluplně svůj volný čas.  

 

Vyrobit aranžmá z živých i sušených květin, nahlédnout do zákulisí restaurace, proniknout do tajů písma či psychologie barev, dozvědět se zajímavosti z oblasti dějin umění, seznámit se s historií piva a naučit se jej vařit. To je ukázka z pestré nabídky kurzů Pampaedie. Všichni dospělí Olomoučané (a samozřejmě nejen oni) bez ohledu na věk, vzdělání či profesi se mohou ve svém volném čase seznámit s obory lidské činnosti a poznání, které je oslovují. Každý pracovní den v odpoledních a podvečerních hodinách a v některých případech i o víkendu se lidé mohou zúčastnit kurzu, který je zajímá. Jednotlivá témata budou probírána v rámci tematických bloků – ty mohou mít podobu jedné přednášky, ale také dvouměsíčního kurzu či víkendového setkání. Setkání pak proběhnou většinou v prostorách UP, ale také při společných procházkách městem, nebo třeba v čajovně.
 

S pojmem Pampaedie, jejž jsme zvolili do názvu naší školy, pracoval Jan Amos Komenský ve svém díle Obecná porada o nápravě věcí lidských. Pampaedie zde označuje univerzální zušlechťování celého lidského pokolení. Komenský ve své knize říká, že „přejeme si, aby tak k plnému lidství mohl být vzděláván ne nějaký jeden člověk nebo několik jich nebo mnoho, nýbrž všichni lidé vespolek, i každý zvlášť, mladí, staří, bohatí i chudí, urození i neurození, mužové i ženy, zkrátka každý, komu dostalo se údělu narodit se člověkem.“ Jak už jsme uvedli výše – Pampaedie je školou otevřenou pro všechny, kdo o ni mají zájem. 

 
 
 

Účast na kurzech je zpoplatněna. Pampaedie není výdělečnou organizací, vzhledem k finanční náročnosti kurzů jsme však nuceni na posluchače přenést část nákladů. Chceme, aby poplatek v žádném případě nebyl prohibitivní a aby nezabraňoval komukoli účastnit se kurzů Pampaedie. Poplatky se budou lišit kurz od kurzu a budou odviset od jeho charakteru a podoby. Je zřejmé, že např. kurz vaření,  v jehož ceně jsou všechny potřebné suroviny a další pomůcky potřebné k samotné výuce, bude stát více peněz než například kurz, zaměřený na historii Olomouce. O všech detailech k jednotlivým kurzům se lze dočíst v jejich bližších popisech.

 
 

 

  


Pampaedie je otevřenou školou – jak pro posluchače, tak pro lektory. Budete-li mít zájem o realizaci kurzu, který by mohl obyvatele Olomouce či jiných míst v kraji zajímat, kontaktujte nás.

Do kurzu se můžete přihlásit kliknutím na položku „Přihláška do kurzu“ v rámci popisu jednotlivých kurzů, nebo v horní liště na hlavní stránce, a po vyplnění jí přímo elektronicky odeslat. Chcete-li se přihlásit do více kurzů, vyplňte klidně více přihlášek. Nezapomeňte, prosím, uvést Vaši e-mailovou adresu, abychom Vám mohli přijetí přihlášky potvrdit a informovat Vás o dalších podrobnostech spojených s účastí v kurzu a se samotným kurzem.
 
 

Uzávěrka přihlášek proběhne v okamžiku, kdy bude naplněna kapacita jednotlivých kurzů. O zařazení do kurzu a dalších podrobnostech (přesné datum a čas zahájení kurzu, místo konání kurzu atd.) budeme všechny přihlášené informovat. Kurzovné se platí v hotovosti před zahájením jednotlivých kurzů. Ve většině kurzů (dle jejich charakteru) obdržíte při jednotlivých setkáním další doplňující materiály k probíraným tématům.


Těšíme se na Vás.
Přijďte s námi smysluplně trávit čas!
 
 
 
 

 

Pampaedie - škola zájmového vzdělávání
info@pampaedie.cz, tel.: 776 102 893